ROMANA|ENGLISH

,

Analizele obligatorii pentru sănătatea organizaţiei

Atunci când aveţi nevoie de o revizie a modului de lucru, suntem pregătiţi să intervenim cu un instrument inovator prin care putem nu doar analiza, ca o radiografie, cum funcţionează organizaţia, ci şi propune soluţii individualizate.

Diagnoza organizaţională - prin analiza climatului sau a culturii organizaţionale - permite identificarea şi evaluarea factorilor de care depinde funcţionarea optimă a unei companii sau a unei instituţii, în vederea identificării soluţiilor de optimizare a activităţii organizaţionale. Aceste soluţii trebuie analizate, atât din punctul de vedere al randamentului sau al performanţei profesionale, cât şi din cel al satisfacţiei angajaţilor.

Deşi are o notorietate mai mare, analiza culturii organizaţionale nu oferă rezultate specifice care să permită optimizarea activităţii organizaţionale. În cel mai bun caz, vă poate oferi o descriere a „nucleului dur” al personalităţii organizaţiei, cel care se schimbă foarte greu, în ani de zile, doar prin schimbări radicale la nivelul managementului unei organizaţii.

În schimb, analiza climatului organizaţional permite evaluarea acelor factori interni de care depind, în mod direct, randamentului şi satisfacţia angajaţilor, factori asupra cărora se poate interveni cu uşurinţă în vederea optimizării lor. Nu doar atât, ci vă oferă în plus date relevante şi utile fie planificării unei schimbării organizaţionale eficiente, fie evaluării efectelor unei schimbări deja realizate.

Cum se realizează?


Sistemul E.C.O. (Evaluarea Climatului Organizaţional) este simplu, descriptiv, bine primit de manageri, cu o mare valoare aplicativă; este un sistem verificat şi implementat în multe firme, sistem de evaluare testat sub aspectul relevanţei practice.

Informaţiile obţinute prin aplicarea Sistemului E.C.O. permit monitorizarea factorilor care condiţionează climatul din firmă şi care sunt sensibili la schimbările de strategie, politică sau organizare promovate de conducere. Evaluările şi sugestiile angajaţilor oferite prin intermediul Sistemului E.C.O. pot asigura o bază obiectivă pentru luarea deciziilor privind managementul resurselor umane şi pot contribui la îmbunătăţirea continuă a randamentului şi satisfacţiei individuale şi colective. E.C.O. este supus unei continui revizii şi optimizări, astfel încât el să permită evaluarea celor mai relevanţi factori ai climatului organizaţional şi furnizarea de date care să permită definirea strategiilor de îmbunătăţire a randamentului organizaţional.
 

Informații recente

26.11.2021

C++ DEVELOPER

We are looking to recruit for one of our clients - an Automotive company that has been providing industry-leading consulting services and is creating its unique tools for sustainable solutions that customers can reuse for generations,  C++ DEVELOPER Level of…

află mai multe