ROMANA|ENGLISH
08.05.2019

Production Manager / Manager Departament Producție

Clientul nostru, unul dintre Liderii europeni în procesul de reparații/ reabilitare/ ambalare/ reutilizare a echipamentelor/ componentelor de tipul: laptop-uri, tablete, smartphone-uri, gadget-uri, dorește dezvoltarea echipei sale cu un
 
PRODUCTION MANAGER / MANAGER DEPARTAMENT PRODUCȚIE
 
Locație: Iași
Nr. poziții vacante: 1
 
Cerințe: 
 
- studii superioare tehnice finalizate - preferabil din specialitățile: Automatică și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații și Tehnologia Informației, sau Inginerie Electrică și Informatică Aplicată;
- experiență de minim 2 ani într-o poziție similară de coordonare/ management;
- foarte bune abilități de relaționare/ comunicare orală și scrisă;
- capacitate de transmitere a informațiilor, clar, concis, relevant;
- bună cunoaștere a limbii engleze;
- cunoștințe foarte bune de MS Office;
- viziune de ansamblu, gândire analitică - strategică, capacitate de sinteză, previzionare, planificare, organizare și control;
- capacitate de rezolvare creativă a problemelor, în condiții de stres, sau în situații dificile;
- atitudine pozitivă, capacitate de a lucra în echipă, coechipier și lider;
- proactivitate, perseverență, flexibilitate, integritate.
 
 Responsabilități: 
 
- livrarea rezultatelor solicitate de partenerii contractuali prin optimizarea operațiunilor și activităților de pe liniile de producție, contribuind astfel și la creșterea productivității;
- asigurarea comunicării cu partenerii contractuali prin transmiterea de informații specifice și raportări efectuate în termenele solicitate, la cele mai înalte standarde de detaliu și acuratețe;
- rezolvarea tuturor problemelor de orice natură care apar pe parcursul derulării contractului, prin monitorizarea continuă și în detaliu a activității zilnice și prin găsirea de soluții perfect adaptate;
- asigurarea activității continue pentru echipele din subordine prin monitorizarea, anticiparea și acoperirea nevoilor de resurse de pe liniile de producție (piese de schimb, resurse umane, materie primă, consumabile, echipamente, instrumente și utilaje de lucru);
- asigurarea unui nivel ridicat de pregătire profesională pentru echipele din subordine prin participarea la procesele de recrutare și selecție a personalului, implicare în inducția noilor angajați, evaluarea periodică a performanței în vederea identificării potențialului existent și a stabilirii nevoilor de instruire, coordonarea și verificarea formării continue și la standarde înalte a angajaților din subordine;
- asigurarea bunei funcționări a echipelor din subordine prin implementarea unui flux informațional corespunzător între toate pîrțile implicate;
- asigurarea realizării rezultatelor pentru fiecare echipă din subordine, prin coordonarea activității acestora astfel: distribuirea sarcinilor, stabilirea priorităților și urmărirea îndeplinirii/ respectării acestora;
- eficientizarea activității echipelor din subordine prin dezvoltarea, optimizarea și implementarea de proceduri specifice.
 
Beneficii:
 
- pachet salarial motivant;
- bonusuri de performanță;
- tichete de masă;
- training-uri specifice activității;
- posibilități de dezvoltare profesională și personală;
- accesarea unui mediu de lucru într-un domeniu de actualitate.
 
 
Ești în căutarea unor noi oportunități sau provocări profesionale? Trimite-ne un CV actualizat la adresa de e-mail jobs@train2perform.ro.
 

 

Galerie foto